Monthly Archives: June 2011

تراژدی میراث فرهنگی ایران

هویت ایرانی‌ زیر پای ایرانیان اگه ما ملت ایران به خود و هویت خود احترام نگذاریم و برای هویت خود ارزش قائل نباشیم ، چه انتظاری از دیگران می‌شه داشت که به ما ایرانی‌‌ها احترام بگذارن در حالی‌ که میراث … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

!…حقش بود هشتاد ضربه شلاق

حقش بود هشتاد ضربه شلاق.. +چرا؟.. -چون شراب حرامه.. +چرا حرامه؟.. – چون برای بدن ضرر داره.. … +یعنی میخوای بگی یک لیوان شراب از هشتاد ضربه شلاق ضررش بیشتره؟

Posted in Uncategorized | Leave a comment