ابراهیم بت شکن

ابراهیم تبر را برداشت و وارد بت خانه شد و تمامی بت های کوچک را شکست ، و بعد به سمت بت بزرگ رفت و خواست که تبر را در دست بت بزرگ بگذارد ، که ناگهان بت بزرگ دست های خود را به پشت خود برد و با لبخندی ملیح گفت : فکر کردی خیلی زرنگی ، که همه چیز را گردن ما بیاندازی ؟؟! در همین لحظه مشرکان وارد بت خانه شدند و تبر را در دست ابراهیم دیدند ، و در همان لحظه وحی بر ابراهیم نازل شد که : ای ابراهیم بگا رفتی یک جوری دودر کن !

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s