سر سطر بنویسید

سر سطر بنویسید:

 

پسران کراک وتریاک

دختران شیشه و هرزه گی

مادران دق مرگی

پدران سگدو برای نان.

بنویسید

بابا نای نان دادن ندارد.

بابا کار ندارد

بنویسید

بابا سهمیه ای برای استخدام ندارد

تلاش بی ثمر

آن مرد با الگانس آمد.

آن مرد باتوم دارد.

باتوم درد دارد.

درد من برای آن مرد حال دارد

ببخشید

بنویسید:

درد من برای آن مرد نان دارد

صاحبخانه بابا را جواب کرده

حاج رحیم برای چندمین بار به حج میرود

بابا پول قبض آب ندارد

نقطه

در انتها

بنویسید:

بابا دارد دارش را میسازد

از: گل آقا
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s