!…لحظه ی مرگ انسانیت

اینجا انتهای زمین است…
درست لحظه ی مرگ انسانیت…
جایی که دست های مادران بوی خون می دهد!!!
بوی “جنایت”
و آبهای راکدش طعم کودکانی را می گیرد که بی نفس خفه می شوند در خفقان این نکبت آباد!
معصومیت ها دریده می شوند…
و “آدم “ها…
همین ما آدم ها…
چه ساده می گذریم از کنار درد هایمان
“این درد های مشترک”
اینجا انتهای زمین است…
درست همین جایی که ما ایستاده ایم!!!!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s