ای پایین آورنده های سرعت اینترنت

الف کاف لاف(1) ای پایین آورنده های سرعت اینترنت(2) ای کسانیکه ایمانتان زایل گشته(3) بشارت میدهیم شما به روز رستاخیر(4) که در آن روز خشتک مادرانتان بر همگان هویدا گردد(5) و خداوند دانا و تواناست(6)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s