کاریکاتور: جنبش سبز


شاهکاری از ناصر برفرازی
گیرم که ساقه هامان با ضربه های تبر هاتان زخم دار است ! با ریشه چه می کنید

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to کاریکاتور: جنبش سبز

  1. mohandes says:

    هیچ…می … پاش اونم خشک میشه! مگه قرار بود کارخاصی بکنن؟

  2. سحرکن says:

    حای سفت نشاشیدی که بپاشه به آقااااااااااااات اینا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s