Monthly Archives: May 2012

!…این قفس آخر دنیا نیست … این پرنده رفتنی ست … این قفس شکستنی ست

اثری از: هادی طبسی Advertisements

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

!شاید اون صندوق صدقات از خجالت آب بشه

یک‌ چرخه‌ت می‌ارزد به تمام دوچرخه‌های لوکس بچه مایه‌دارهای تمام عالم بازی کن کوچولو بازی کن با همون یه چرخت، شاید اون صندوق صدقات پشت سرت از خجالت آب بشه !

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

استاتوس داریوش موضوع داغ بالاترین!

اول بگم که عشق داریوش هستم و به حق شاهین نجفی که هر چی‌ بخواد بخونه برای خودش احترام میزارم، اما ما ایرانی‌‌ها دچار افراط و تفریط هستیم ۱ زمانی‌ می‌شه گیر میدیم به خلیج فارس ده تا موضوع داغ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

مفایسه تصویری سانسور مجاهدین خلق و سلطنت طلبان

و این هم سلطنت طلب ها این هم موضوع داغ با فیلتر خاموش

Posted in Uncategorized | Tagged | 2 Comments

پهلوی طلبان سانسور و فیلتر شما بر ما کارگر نیست

قبل از فیلتر جمهوری اسلامی در فضای مجازی بودیم و با فیلتر جمهوری اسلامی از این فضا نرفتیم، فیلتر و سانسور شما که عددی نیست! بسیاری از انتقادات به رضا پهلوی را در فضای مجازی سانسور کردید اگر جمهوری اسلامی … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 3 Comments

اینترنت :مکانی برای آزادی بیان یا سانسور؟

فضای اینترنت فضای بسیار مناسبی هست برای تمرین دمکراسی برای ما ایرانیان که در تاریخِ خود هیچ وقت از آزادی بیان واقعی‌ برخوردارنبودیم . به قولی‌اینترنت مکان مناسبی هست برای تمرین آزادی بیان اگر ما در فضای سایبری نمیتوانیم هم … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

!سلطنت طلب یا سانسور طلب. مساله این است

سالهاست که سلطنت طلب‌ها و جان نثاران بی‌ چون و چرایِ شاه و شاه زاده‌ها به سانسور در جامعه می‌پردازند، چه در زمان قدیم که با چوب و چماق و نیرو‌های امنیتی به صورت فیزیکی‌ افراد و عقأید را حذف … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 5 Comments