اینترنت :مکانی برای آزادی بیان یا سانسور؟

فضای اینترنت فضای بسیار مناسبی هست برای تمرین دمکراسی برای ما ایرانیان که در تاریخِ خود هیچ وقت از آزادی بیان واقعی‌ برخوردارنبودیم . به قولی‌اینترنت مکان مناسبی هست برای تمرین آزادی بیان اگر ما در فضای سایبری نمیتوانیم هم دیگر را تحمل کنیم و به عقاید یک دیگر احترام بگذریم فردای آزادی چه گونه میتونیم با هم در یک کشور آزاد زندگی‌ کنیم و به اصول آزادی بیان پایبند باشیم،
در دنیا امروز ما سانسور عقاید یک رسم منسوخ شده هست، و هیچ عقیده‌ای و راهی‌ مقدس شناخته نمیشود و همه اشخاص و تفکّرات قابل انتقاد هستند چه شاهزاده باشد و چه رهبر اما متاسفانه این روزها عده‌ای سعی‌ در مقدس سازی افراد و ایده‌ها دارند و تمام تلاش خود را میکنند تا عقاید مخالف خود یا شخص مورد علاقه‌ای خود را به هر روشی‌ که میتوانند سرکوب کرده و با این کار به ایده و شخص مورد علاقه‌ای خود تقدس بخشید و ایده را از هر گونه انتقاد بر حذر دارند
این سانسور عقاید توسط ۳ گروه اقلیت انجام میشود، ۱-سربازان سایبری ج ا که از روش‌های مخصوص خود استفاده میکنند برای این کار و بعضا به خارج از اینترنت هم کشیده میشود، ۲-مجاهدین خلق که سعی‌ میکنند یک جلوهٔ خوب از خود به نمایش گذشته .۳- قدیمی‌‌ترین این گروه‌ها هم سلطنت طلب‌ها هستند که سابقه سانسور عقیده آنها به قبل از انقلاب می‌رسد و در فضای سایبری نیز چندی است که به صورت جدی به سانسور عقاید مخالف خود می‌پردازند و اجازه‌ای کوچکترین انتقادی از شاه و شاهزاده رو به کسی‌ نمی‌دهند و با تهمت و دروغ پراکنی سعی‌ در تقدس بخشیدن به سیستم خود را دارند

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to اینترنت :مکانی برای آزادی بیان یا سانسور؟

  1. Pingback: لیست تعدادی از لینک هایی که توسط سلطنت طلبان و طرفداران رضا پهلوی در سایت بالاترين فیلتر ، حذف یا مورد حمله واقع شده اند « Mehreganesabz's Blog

  2. Pingback: لیست تعدادی از لینک هایی که توسط سلطنت طلبان و طرفداران رضا پهلوی در سایت بالاترين فیلتر ، حذف یا مورد حمله واقع شده اند « Mehreganesabz's Blog

  3. Pingback: لیست تعدادی از لینک هایی که توسط سلطنت طلبان و طرفداران رضا پهلوی در سایت بالاترين فیلتر ، حذف یا مورد حمله واقع شده اند « Mehreganesabz's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s