مفایسه تصویری سانسور مجاهدین خلق و سلطنت طلبان

و این هم سلطنت طلب ها

این هم موضوع داغ با فیلتر خاموش

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to مفایسه تصویری سانسور مجاهدین خلق و سلطنت طلبان

  1. Pingback: لیست تعدادی از لینک هایی که توسط سلطنت طلبان و طرفداران رضا پهلوی در سایت بالاترين فیلتر ، حذف یا مورد حمله واقع شده اند « Mehreganesabz's Blog

  2. Pingback: لیست تعدادی از لینک هایی که توسط سلطنت طلبان و طرفداران رضا پهلوی در سایت بالاترين فیلتر ، حذف یا مورد حمله واقع شده اند « Aleborzma's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s