Monthly Archives: June 2012

آن مرد آمد

آری آن مرد آمد…آن مرد در زیر باران نگاه بیش از 20 میلیون ایرانی آمد… آن مرد آمد و بعد از سالها نام آزادی و حق آزادی بیان و عمل را دوباره زنده کرد… آن مرد آمد و دوباره نام … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

فراموش نمی‌کنیم!

اونهایی که حتی اگه با ماشین میومدن نمیتونستن برگردن به جایی که پارک کردن. اون راننده تاکسی هایی که روزهای تظاهرات کرایه نمیگرفتن. اونهایی که غریبه هارو سوار ماشین شخصی میکردن و میرسوندن. اونهایی که با چشم و گلوی سوخته … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

فاحشه کیست؟

فاحشه کسی‌ است که در زندگیش از همخوابگی با بزغاله نگذشته است ! اما قصد دارد با دختر باکره ازدواج کند ! صادق هدایت

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

به کدامین گناه این همه بی عدالتی

تمام چسب زخم‌هایت را هم که بخرم، باز نه زخم‌های من خوب میشود، و نه زخم‌های تو!

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

مهربانی

مهربانی را اگر قسمت کنیم من یقین دارم به ما هم می رسد آدمی گر ایستد بر بام عشق دستهایش تا خدا هم می رسد

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

موضوع داغ با قانون یا بی‌ قانون

عکسی‌ که در این لینک می‌بینید نمونه‌ای بارز موضوع داغِ غیر قانونی هست و با این حال بعد از ۳ ساعت کسی‌ این موضوع را حذف نکرده و تا لحظه‌ای که من این لینک رو هم میفرستم هم چنان پا … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

رابطه‌ای سلطنت با دموکراسی

Posted in Uncategorized | Tagged | 11 Comments