فراموش نمی‌کنیم!

اونهایی که حتی اگه با ماشین میومدن نمیتونستن برگردن به جایی که پارک کردن.
اون راننده تاکسی هایی که روزهای تظاهرات کرایه نمیگرفتن.
اونهایی که غریبه هارو سوار ماشین شخصی میکردن و میرسوندن.
اونهایی که با چشم و گلوی سوخته از اشک آور و فلفل باید کیلومترها راه میرفتن تا به خونه برسن.
اون هایی که تو مترو هم با صدای گرفته شعار میدادن.
اونایی که با اتوبوس نیومدن
با ساندیس ازشون پذیرایی نشد
و آخر سر خودکار هدیه نگرفتن!
اونا کسایی هستن که نه فراموش میشن نه فراموش میکنن.
اونا کسایی هستن که میفهمن چی میگم…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s