آن مرد آمد


آری آن مرد آمد…آن مرد در زیر باران نگاه بیش از 20 میلیون ایرانی آمد…
آن مرد آمد و بعد از سالها نام آزادی و حق آزادی بیان و عمل را دوباره زنده کرد…
آن مرد آمد و دوباره نام ایران و ایرانی را سربلند و زنده کرد…
آن مرد آمد و نظریه گفتگوی تمدنها را به نمایندگی از حاکمیت منزوی ،مطرح کرد…
آن مرد آمد و جسارت و مردانگی و آزاد اندیشی و آزاد زیستی را دوباره احیا کرد…
آن مرد آمد و شعار زنده باد مخالف من را فریاد زد…
آن مرد آمد و با وجود بروز هر نه روز یک بحران،هر روز یک پیغام را به جهانیان عرضه کرد…
آری آن مرد آمد و رفت…. اما خاطرات و بزرگی و منش خود را به یادگار گذاشت…
دروغگو نبود چون چوپان زاده نبود…دوم خرداد را با صداقت دوم خرداد کرد نه با مهندسی
63% و….

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s