Monthly Archives: July 2012

… كودكي كجائي كه يادت بخير

شما یادتون نمیاد تو دبستان زنگ تفریح که تموم می شد مامورای آبخوری دیگه نمی ذاشتن آب بخوریم شما یادتون نمیاد شبا بیشتر از ساعت 12 تلویزیون برنامه نداشت سر ساعت 12 سرود ملی و پخش می کرد و قطع … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

!با سپاس از دولت خدمتگزار

جلوی واحدهای توزیع کننده مرغ به قیمیت یارانه ای، بنری نصب شده است با این تیتر: با سپاس از دولت خدمتگزار ————- دولت خدمتگزار ما سپاس گذاریم که سیاهی و نکبت را برای مان به ارمغان آوردی که آنچنان محتاج … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

….حکایت سیصد راس گوسفند در مجلس

چند وقت پیش رفتم دفتر روزنامه همشهری آگهی بدم ماشینم رو بفروشم، دیدم یارو شروع کرد منو سوال پیچ کردن که : خونتون کجاست ؟ … ماشینت کو؟ … شمارت چنده؟ و از این حرفها حتی پاشد از اونجا زنگ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 4 Comments

!ایران ‌ای سرایی امید

  در زندان جمهوری اسلامی بودم که ترانهٔ “ایران‌ای سرایی امید” پخش شد. تا که شنیدم زدم زیر گریه !!!همبندم پرسید چرا گریه میکنی !گفتم شاعر این ترانه منم “‌امیر هوشنگ ابتهاج سمیعی گیلانی”

Posted in Uncategorized | Tagged | 1 Comment

حماقت

اثری جالب از Miroslav Bartak

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

نحوهٔ حل مشکله گرانی در ایران

ترول

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

این عکس شما رو یاد چیزی نمیندازه؟

این عکس رو پیج انقلاب سوریه منتشر شده از شهر حماه شما رو یاد چیزی نمیندازه؟

Posted in Uncategorized | Tagged | 1 Comment