!با سپاس از دولت خدمتگزار


جلوی واحدهای توزیع کننده مرغ به قیمیت یارانه ای، بنری نصب شده است با این تیتر:
با سپاس از دولت خدمتگزار
————-
دولت خدمتگزار ما سپاس گذاریم که سیاهی و نکبت را برای مان به ارمغان آوردی که آنچنان محتاج و گشنه باشیم که برای یک لقمه صدقه ایی که از جیب خودمان میپردازی ساعت ها در صف طولانی بایستیم.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s