Monthly Archives: September 2012

دستگيری ساندويچ فروش اوايل انقلاب

اوایل انقلاب یه ساندویچ فروشی میفته زندان، ازش می پرسند چرا آوردنت اینجا؟ میگه خودمم نمیدونم! من یه ساندویچ فروشی دارم، بعد از انقلاب چند نفر یک عکس آوردند تو مغازه گفتند: این عکس رو بزن روی دیوار عکس امام … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

باشد تا آزاد شویم

این چند روز تو ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آنچنان مردم ذوق زده شده بودن که چند صد تا دختر اومده بودن تو ورزشگاه آن چنان تشویقی میکردن که بازی کن‌های ژاپنی نمیتونستن درست بازی کنند یعنی‌ انقدر دلم گرفت که … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید / معشوق همین جاست بیایید بیایید

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید معشوق همین جاست بیایید بیایید معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment