هیچوقت آرمان های امام راحل را فراموش نکنید

حتی هنگام قلیون کشیدن

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to هیچوقت آرمان های امام راحل را فراموش نکنید

  1. رضا says:

    درباره ایشون و جنایاتشون سکوت کنیم شاید بهتر باشد چون می شود مثنوی هفتاد من کاغذ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s