! ابزار فشار آغا

ابزار فشار آغا
افشای فایل صوتی از مهدی هاشمی‌

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to ! ابزار فشار آغا

  1. bahareh says:

    با وجود مخا لفت با هاشمی و خانواده .کار نیک آهنگ کوثر بسیارشبیه کارکیهانیان بود و باید بپرسیم از آقای کوثرکه چند میگیری فایل صوتی انتشار کنی؟زمانی که با همه سوابق مهدی هاشمی این جنایتکاران نتوانستند مدرکی بر علیه ایشان پیدا کنند همکار در سایه وارد میشود.و فایل صوتی افشا میکنند.بیتفاوت که خود را تبرئه کند که به قصد همکاری با رژیم این کار را نکرده اما به قصد و نیتی بسیار شیطانی در جای که ادعامیکند این صحبت خصوصی هست این مکالمه را ضبط میکند..به نظر من باید این آدم را بایکوت کرد در اینترنت

  2. tttyy says:

    !نیک آهنگ خودشو مرده بداند از ببعد؟

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s