تلاش رضا پهلوی برای بازگشت

دموکراسی مداری و شاه طلبیرضا پهلوی

منبع: fb/CaRiCaToR

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to تلاش رضا پهلوی برای بازگشت

  1. aban says:

    خاک بر سر ما که بخواهیم استفراغ خود را بخوریم. این حکومت دیوس و این مردم بی حال مسبب این مسئله خواهند شد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s