Monthly Archives: February 2013

خود زنی دوباری مجاهدین؟ مقصر اصلی‌ بی‌ شک رهبران این گروه

حملهٔ موشکی به اردوگاه مجاهدین خلق در عراق خبری که امروز توسط مجاهدین اعلام شد ! مجاهدین انگشت اتهام رو به سوی رژیم اسلامی میبرند این در حالی‌ است که تقریبا بعید هست جمهوری اسلامی در شرایط حال چنین اقدام … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 10 Comments

خامنه‌ای و مهر پایان بر حکومت دینی ! همراه با کاریکاتور

درست در چنین روز‌های سی‌‌ چهار سال پیش روز بیعت گروه‌های مختلف با آیت‌الله خمینی بنیان گذاره جمهوری اسلامی بود ، شاید هیچ کس باورش نمی‌شد که تنها بعد از سی‌‌ چهار سال از انقلاب، کشور به رهبری آقای‌ خامنه‌ای … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 8 Comments

!اینجا ایران است و ایشون تاجر

مملکته بی‌ قانون و تاجر‌های سلاح بدست, این است حکایت ما در جمهوری اسلامی، عده‌ای سود جوی که در حال به تاراج بردن مملکت هستند،

Posted in Uncategorized | 17 Comments

آقای‌ خامنه‌ای این مملکت ارث پدری شما نیست!

امروز خامنه‌ای هرگونه مذاکره با آمریکا را دوباره ردّ کرد، در چند روز اخیر زمزمه‌های از مذاکره بین آمریکا با ایران شنیده میشد که باعث ایجاد امید در دل مردم برای بهبوده وضعیت موجود شده بود، اما امروز با حرفهای … Continue reading

Posted in Uncategorized | 34 Comments