Monthly Archives: April 2013

!سیدمحمد خاتمی بودن هم سخت است؛ بسيار سخت

اساسا ما همواره کشور عجیبی بودیم و هستیم، اصولا ما اصرار داریم کشور عجیبی باشیم و بمانیم، ایضا همه کشورهای دنیا ما را کشور عجیبی مي‌دانند و یک حرف تنوین‌دار دیگر ما همه بقیه کشورها دنیا را خیلی عجیب مي‌دانیم.کلافه … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

! انتخابات، مرور تاریخ و نگاهی‌ به آینده

این روز‌ها موضوع انتخابات بحث داغ سیاسیِ ایران است, عده‌ای معتقد به تحریم و عده‌ای معتقد به مشارکت! برای بحث در این باره باید چند نکته را در ذهن داشت. اول – مشارکت در انتخابات نشان دهندهٔ پذیرفتن شرکت در … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

!اپوزیسیونی که فقط آزادی را برای خود خوب می‌داند

شاید وقتی‌ سهراب در کهریزک جان میداد حتا فکرش را نمیکرد که ۳ سال بعد از مرگش در راه ایران ، اپوزیسیونی بی‌ منطق مادرش را با بدترین الفاظ مورد عنایت قرار دهد! چرا؟ آزادی بیان! حرفی‌ زد که به … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 3 Comments