گاو پرستان ، شاه پرستان و رهبر پرستان عزیز

گاو پرستان عزیز روی صحبتم با شما است ، گاو یک حیوان مثل تمام حیوانات دیگر ، چهار پا دارد ،در دسته پستان دارن قرار می‌گیرد ، از گاو سریعتر ، بزرگتر ، باهوشتر هم در این طبیعت وجود دارد ، پس دلیلی‌ برای پرستش گاو وجود ندارد ، مرحمت کرده و دست از گاو پرستی‌ بکشید
گاو پرستان

شاه پرستان عزیز روی صحبتم با شما است . شاه یک انسان است مثل تمام انسان‌های دیگر ، زائیده شده از اسپرم مرد و تخمک زن، دو پا دارد یک زبان و دو گوش و دو چشم ، از این موجود در طبیعت باهوشتر ، سریعتر بزرگتر و شایسته تر بسیار  هست ، پس مرحمت کرده و دست از پرستش فردی عادی بر دارید و به این حماقت پایان دهید
شاه پرستان

رهبر پرستان عزیز روی صحبتم با شما است ، رهبر یک انسان است مثل تمام انسان‌های دیگر ، دو پا دارد ، دو چشم و یک زبان ، دو گوش و یک بینی‌ و کمی‌ ریش اضافه ، زائیده شده از اسپرم مرد و تخمک زن ، در طبیعت از رهبر باهوشتر ، سریعتر بزرگتر، زیاد وجود دارد پس مرحمت کرده از حماقت دست بکشید و از پرستش رهبر خودداری کنید
رهبر پرستان

و در آخر روی حرفم با شما است که به هر دلیلی‌ کسی‌ را میپرستید ، بیاید دست از این حماقت برداریم و جهان را با خرد پر کرده و برای تمام انسان‌ها حقوق یکسانی فارغ از رگه‌های خانوادگی، رنگ ، نژاد و غیره قائل باشیم

دیکتاتور هادیکتاتور ها

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s