Monthly Archives: September 2013

!بازگشت کفن پوشان و گروه‌های فشار, روحانی را در راه منافع ملی‌ تنها نگذاریم

بار دیگر با نزدیک شدن ایران به جامعه جهانی‌ گروه‌های فشار که منافع خود را در خطر می‌بینند دست به کار شده تا مانع از ایجاده رابطه ایران با غرب شوند و دولت روحانی را مثل دولت خاتمی زیر فشار … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 1 Comment