!بازگشت کفن پوشان و گروه‌های فشار, روحانی را در راه منافع ملی‌ تنها نگذاریم

بار دیگر با نزدیک شدن ایران به جامعه جهانی‌ گروه‌های فشار که منافع خود را در خطر می‌بینند دست به کار شده تا مانع از ایجاده رابطه ایران با غرب شوند و دولت روحانی را مثل دولت خاتمی زیر فشار قرار بدهند تا مجبور به عقب نشینی از مواضع غرب گرایان آش شود و دولت او را در جامعه جهانی‌ دولتی متزلزل و ضعیف جلوه بدهند ، هر چند به نظر روحانی از قبل می‌دانست که گروهای فشار به این سادگی‌ دست از منافع خود که طی‌ سالها به دست آورده اند نخواهند کشید و با به کار گیری نیروهای امنیتی در کابینه و پست‌های مهم و کلیدی خود را آمادهٔ مبارزه با جریان اقتدا گرا کرده بود ، با این حال اقتدار گرایان امروز قوی تر از هر وقت دیگر با در اختیار داشتن رسانه‌ها ، سازمان‌ها ، پول و تشکیلات و امتیاز‌های خاصی‌ که بلاخص در هشت سال گذشته دریافت کرده اند در صدد اعمال فشار به دولت برای بازگشت به دوران احمدی نژادیسم هستند تا بتوانند منافع خود که همواره در تضاد با منافع ملی‌ کشور هست را تامین کنند. در حالی‌ که گروه‌های فشار با تمام ابزار خود برای فشاره همه جنبه آماده میشود و امروز اولین فاز عملیات علیه دولت را به اجرا گذشته اند لازم است مردم در حمایت از روحانی در راه منافع ملی‌ اقدام کرده و نگذارند اقلیت اقتدار گرا بار دیگر با اعمال زور و فشار بر اکثرّیت مردم، حکومت کرده و منافع ملی‌ را فدای منافع گروهی و ارزشی خود کنند! این روزها حضور مردم در صحنه در حمایت از سیاست‌های جدید دولت بیش از هر وقت دیگر میتواند موثر باشد ، تجمعات خیابانی ، همایش‌ها و حضور فعال در دنیای مجازی برای حمایت از منافع ملی‌ میتواند روش‌های مناسبی برای مقابل با اقتدار گرایان باشد ! امید است که با حضور خود نگذاریم تاریخ تکرار شود و سرنوشت دولت خاتمی بر سر دولت روحانی نیز بیاید.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to !بازگشت کفن پوشان و گروه‌های فشار, روحانی را در راه منافع ملی‌ تنها نگذاریم

  1. امیر says:

    . این میتواند یکحادثه ساختگی برای ترعیب مذاکره کننده ها از جریان های مخالف امریکا در ایران و ترغیب آنها به مصالحه صریح با روحانی صورت گرفته باشد. یعنی شاید نوعی سیاه بازی باشد. چه کسی است که نداند که بدون اجازه اطلاعات هیچ کس آب هم نمی تواند بخورد چه رسد به اینکه به سفیر مقام معظم رهبری تخم مرغ پرت کند

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s