Monthly Archives: October 2013

!عیدی وزارت اطلاعات به موسوی ، سیلی‌ به دختر میرحسین

روزی که پیش از این وعده آزادی میر حسین داده میشد ،با ضرب و شتم و هتک حرمت خانواده میر حسین به خاتمه می‌رسد ، رو سیاهی دیگری برای وزارت اطلاعات و تندرو‌های درون رژیم که خشمگین از در اقلیت … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 3 Comments

کشته شدگان ۸۸ ، قهرمانان ملی‌ ایران

فارغ از هر اتفاقی‌ ، که در آینده بیفتد ،و کشور به هر سمت و سوی که برود ! کشته شدگان ۸۸ ، قهرمانان ملی‌ این کشور هستند ، یادشان گرامی‌ باد ، شما در قلب مردم ایران جا دارید

Posted in Uncategorized | Tagged | 2 Comments

!حلا‌ل و حرام از دیدگاه اسلامی

Image | Posted on by | Tagged | 1 Comment