کشته شدگان ۸۸ ، قهرمانان ملی‌ ایران

فارغ از هر اتفاقی‌ ، که در آینده بیفتد ،و کشور به هر سمت و سوی که برود ! کشته شدگان ۸۸ ، قهرمانان ملی‌ این کشور هستند ، یادشان گرامی‌ باد ، شما در قلب مردم ایران جا دارید

شهدای جنبش سبز

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to کشته شدگان ۸۸ ، قهرمانان ملی‌ ایران

  1. aban says:

    عکس شهید حسن پور یادتان رفت

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s